HIỆP HỘI TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM

NƠI GẶP GỠ CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VỀ TÀI CHÍNH

Ngày 04/04/2023 Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với Ban điều hành hoạch định tài chính cá nhân về: “Đề cương đề án Xây dựng và phát triển Ngành Hoạch định tài chính cá nhân, tư vấn tài chính cá nhân tại Việt Nam”

ảnh_04.04.jpg

                                                                           Toàn cảnh buổi họp

Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam( VFCA) sau quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án đã triển khai công bố đề án Xây dựng và phát triển Ngành Hoạch định tài chính cá nhân, tư vấn tài chính cá nhân tại Việt Nam qua ban điều hành để lấy ý kiến đóng góp.Thông qua cuộc họp với Ban điều hành Hiệp hội tổng kết một số nội dung chính như sau:

-          Trên cơ sở các ý kiến Ban đề án sẽ xây dựng và hoàn thiện nội dung để tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của các thành viên ban điều hành và các chuyên gia triển khai xây dựng và hoàn thiện đề án trong thời gian sớm nhất.

-         Đưa tiêu chuẩn hoạch địch TCCN của quốc tế và dựa trên cơ sở tiêu chuẩn đó để tạo lập tiêu chuẩn HĐTCCN phù hợp thực tiễn ở Việt Nam.

-         Vận động các cơ quan, ban ngành đơn vị tài chính để đẩy mạnh để đưa Hoạch định TCCN là một nghề tại Việt Nam.

-         Cần lên chương trình kế hoạch đào tạo về các nội dung như: Điều kiện cơ sở đào tạo; giảng viên đào tạo; nội dung đào tạo; thời gian đào tạo; các hình thức thi; thời gian cấp chứng chỉ; quản lý chất lượng đầu ra; giám sát và theo dõi hoạt động nghề tư vấn của các học viên….

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về Đề án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1OPQSnFhfyfbCvxYU_z_EoFO435oqYmjs