HIỆP HỘI TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM

NƠI GẶP GỠ CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VỀ TÀI CHÍNH

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Chứng khoán Nhất Việt (VFS) thông qua kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ lên mức 2.400 tỷ đồng và chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom sang niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE hoặc HNX

=Chứng khoán Nhất Việt: Kế hoạch tăng vốn gấp 3 lần lên 2.400 tỷ đồng và chuyển sàn

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, VFS đã thông qua kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ lên mức 2.400 tỷ đồng và chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom sang niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE hoặc HNX.

Trong năm 2022, chứng khoán Nhất Việt (VFS) ghi nhận doanh thu tăng trưởng gần 26% so với năm 2021 đạt 170 tỷ đồng và vượt 12% so với kế hoạch năm 2022. Động lực chính đến từ mảng môi giới và dịch vụ tài chính với sự tăng trưởng lần lượt là 49% và 48% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, tuy lợi nhuận sau thuế của VFS chỉ đạt gần 63 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2021 nhưng đây được coi là kết quả kinh doanh khả quan trong bối cảnh thị trường chứng khoán đi xuống gây ra sự khó khăn cho cả ngành.

Kế hoạch kinh doanh tăng trưởng với động lực từ nghiệp vụ môi giới và dịch vụ tài chính

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán dự kiến sẽ khởi sắc hơn trong năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế dự kiến lần lượt đạt 230 tỷ đồng và 80 tỷ đồng, tăng 35% và 27% so với năm 2022. Trong đó, các mảng Môi giới chứng khoán và dịch vụ tài chính được chú trọng phát triển với doanh thu tăng trưởng dự kiến lần lượt 73% và 65% trong năm 2023. Ngoài ra, VFS cũng có kế hoạch triển khai thêm mảng sản phẩm phái sinh để đa dạng hóa các sản phẩm cung cấp đến nhà đầu tư, góp phần thu hút thêm khách hàng.

Tăng vốn điều lệ lên 2.400 tỷ đồng và chuyển sàn niêm yết

VFS dự kiến tăng vốn điều lệ lên mức 2.400 tỷ đồng với phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ và phát hành cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 1:1. Nguồn vốn tăng thêm được công ty dự kiến phục vụ cho hoạt động tự doanh chứng khoán và cho vay ký quỹ.

Bên cạnh đó, Chứng khoán Nhất Việt đặt mục tiêu chuyển niêm yết cổ phiếu VFS sang sàn HSX hoặc HNX. Việc chuyển sàn đăng kí niêm yết cổ phiếu giúp công ty nâng cao vị thế và có nhiều cơ hội thu hút vốn đầu tư hơn.

Với việc tăng vốn này, VFS sẽ lọt top 20 các công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường chứng khoán và hứa hẹn sẽ là động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của công ty trong những năm tới.

Đồng thời, việc bầu thay thế thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông năm 2023 được kỳ vọng sẽ đem lại luồng gió mới cho sự phát triển của công ty trong tương lai.