HIỆP HỘI TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM

NƠI GẶP GỠ CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VỀ TÀI CHÍNH

Báo cáo được Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA) nghiên cứu và phát hành nhằm mục đích cung cấp thêm thông tin phục vụ việc tư vấn tài chính cho mọi đối tượng có nhu cầu nâng cao nhận thức và nghiệp vụ trong lĩnh vực tư vấn tài chính.