Thứ năm, 16 Tháng tư 2020 11:55

Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 6 tháng đầu năm 2019

Viết bởi
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Ban Chỉ đạo) đã tổng hợp, báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019, kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

Về việc sắp xếp, cổ phần hóa trong 6 tháng đầu năm 2019, có 04 doanh nghiệp nhà nước và 2 đơn vị sự nghiệp công lập đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa. Được biết, tổng giá trị doanh nghiệp là 680,9 tỷ đồng, giá trị vốn nhà nước là 615,3 tỷ đồng.

Theo phương án được phê duyệt, vốn điều lệ của 6 đơn vị này là 334,7 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 41,77% tổng vốn điều lệ, bán cho người lao động 8,47% tổng vốn điều lệ và bán cho các nhà đầu tư nước ngoài doanh nghiệp 49,75%.

Về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2019, Nhà nước đã thoái vốn tại 30 doanh nghiệp với giá trị sổ sách là 2.769,7 tỷ đồng, thu về 4.938,99 tỷ đồng (gấp 1,78 lần giá trị sổ sách.

Trong khi đó, về sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 41/41 phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty với 256 doanh nghiệp phải thực hiện sắp xếp.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần của 18 Bộ, ngành, địa phương.

Xem 381 lần

Gửi bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả các thông tin cần thiết, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép