Thứ năm, 16 Tháng tư 2020 16:18

Báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2018

Viết bởi
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tăng trưởng ổn định trên tất cả các mặt, đa số các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ủy ban đã từng bước đi vào hoạt động và ổn định nhằm thực hiện công tác quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp một cách tập trung, thống nhất một đầu mối, tránh phân tán, dàn trải, khó khăn trong việc kiểm tra, giám sát.

Cùng với đó, Ủy ban triển khai đồng bộ thực hiện Đề án tái cơ cấu 12 dự án, doanh nghiệp yếu kém thuộc ngành công thương theo Đề án đã được phê duyệt.

Bước đầu, đã có 02 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, các doanh nghiệp còn lại đã từng bước giảm lỗ và thực hiện các bước theo Đề án đã được phê duyệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế Việt Nam năm 2018 cũng gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng bởi các yếu tố như kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ.

Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, tình hình địa chính trị trên thế giới có nhiều biến động khó lường.

Qua báo cáo của các cơ quan đại diện chủ sở hữu, tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2018, có 855 doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Trong đó, có 505 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 350 doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước.

Báo cáo cho biết, tổng vốn Nhà nước đang đầu tư tại 855 doanh nghiệp là 1.533.001 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2017. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước là 1.368.867 tỷ đồng và doanh nghiệp có vốn nhà nước là 164.134 tỷ đồng.

Xem 356 lần

Gửi bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả các thông tin cần thiết, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép