HIỆP HỘI TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM

NƠI GẶP GỠ CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VỀ TÀI CHÍNH

VFCA

Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam

Giới thiệu

Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực tư vấn tài chính thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức tư vấn tài chính, doanh nghiệp phi lợi nhuận có vị trí vững chắc trong bản đồ kinh tế khu vực Châu Á.

Sứ mệnh

Đồng hành cùng sự phát triển bền vững của kinh tế Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

Vì sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

vfca to chuc

VIDEO VỀ VFCA