Hội đồng chuyên gia

  • Chuyên gia Tài chính quốc tế
Ông PGS TS Đinh Trọng Thịnh có trên 48 năm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyên gia kinh tế
  • Chuyên gia phân tích tài chính, tài chính doanh nghiệp, kiểm toán nội bộ, CPA
PGS TS Nghiêm Thị Thà là Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính,  từng học tại Đại học Tài chính, NCS Tiến sỹ tại MGU, ĐH TH kinh tế quốc gia Belarus, Viện Hàn lâm KH LB Nga. Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 01 đề tài cấp Bộ và tương đương. Tham gia và chủ nhiệm 32 đề tài, Chủ biên và tham gia 32 giáo trình, sách chuyên khảo, 110 bài báo và kỷ yếu hội thảo chuyên ngành, viết và trả lời phỏng vấn hàng ngàn bài báo cho các báo
  • Chuyên gia cao cấp về Tài chính, Ngân hàng và Ðịa ốc
Ông Vũ Đình Ánh là tiến sĩ Kinh tế, Học viện Kinh tế Nga, Moscow, LB Nga. Ông đã từng có 27 năm kinh nghiệm làm việc tại Bộ Tài chính
  • Chuyên gia Tài chính cá nhân
Tiến sĩ Đinh Thị Thanh Vân hiện nay là giảng viên Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN và nghiên cứu độc lập Mỹ
  • Chuyên gia Tài chính cá nhân
Ông Nguyễn Thanh Minh là chuyên gia tư vấn tài chính đang làm việc tại Công ty cổ phần OneSecond Việt Nam
  • Chuyên gia Tài chính cá nhân
Ngô Ngọc Quang là Tiến sĩ, Giảng viên trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, Chuyên gia Tài chính cá nhân
  • Chuyên gia Công nghệ thông tin
Ông Tống Huy Mẫn tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, hiện nay đang công tác tại PRONEXUS
  • Tài chính cá nhân
Tiến sĩ PHẠM ANH KHÔI (PhD. Alex Pham) là Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Tài chính Bất động sản Tulip (FINA)Mr. Alex có kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành Bất động sản, Tài chính và Công nghệ. Anh từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao trong các công ty đa quốc gia ở châu Âu, châu Á và châu Úc như CBRE, Colliers…
  • Luật sư
Luật sư Đào Tiến Phong, hiện tại công tác tại Công ty luật Investpush Legal, là chuyên gia của hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Na
  • Chuyên gia
Ông Ngô Thành Huấn hiện nay là giám Đốc Khối Tài chính cá nhân Công ty cổ phần FIDT