HIỆP HỘI TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM

NƠI GẶP GỠ CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VỀ TÀI CHÍNH

PGS TS Đinh Trọng Thịnh
1. Họ tên: Đinh Trọng Thịnh
2. Ngày sinh: 20/6/1957
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Nghề nghiệp: Giảng viên
5. Đơn vị công tác hiện nay: Học viện tài chính