PGS TS Đinh Trọng Thịnh

Viết bởi
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
  • Chức danh đề xuất: Chuyên gia Tài chính quốc tế
PGS TS Đinh Trọng Thịnh
1. Họ tên: Đinh Trọng Thịnh
2. Ngày sinh: 20/6/1957
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Nghề nghiệp: Giảng viên
5. Đơn vị công tác hiện nay: Học viện tài chính
Xem 266 lần
Cùng chủ đề này PGS TS Nghiêm Thị Thà »

Gửi bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả các thông tin cần thiết, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép