HIỆP HỘI TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM

NƠI GẶP GỠ CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VỀ TÀI CHÍNH

Tiến sĩ Vũ Đình Ánh
1. HỌ TÊN: Vũ Đình Ánh
2. NGÀY SINH: 03/9/1969
3. QUỐC TỊCH: Việt Nam
4. NGHỀ NGHIỆP: Chuyên gia tài chính