HIỆP HỘI TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM

NƠI GẶP GỠ CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VỀ TÀI CHÍNH

Tiến sĩ Đinh Thị Thanh Vân
1. Họ tên: Đinh Thị Thanh Vân
2. Ngày sinh: 1976
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Nghề nghiệp: Giảng Viên
5. Đơn vị công tác hiện nay: Giảng viên Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN và nghiên cứu độc lập Mỹ