Nguyễn Thanh Minh (CFEI)

Viết bởi
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
  • Chức danh đề xuất: Chuyên gia Tài chính cá nhân
nguyen-thanh-minh
1. Họ tên: Nguyễn Thanh Minh
2. Ngày sinh: 04/10/1994
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Nghề nghiệp: Chuyên gia tư vấn tài chính
5. Đơn vị công tác hiện nay: Công ty cổ phần OneSecond Việt Nam
Xem 430 lần

Gửi bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả các thông tin cần thiết, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép