HIỆP HỘI TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM

NƠI GẶP GỠ CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VỀ TÀI CHÍNH

ngo-ngoc-quang
1. Họ tên: Ngô Ngọc Quang
2. Ngày sinh: 28/06/1983
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Nghề nghiệp: Tiến sĩ, Giảng viên
5. Đơn vị công tác hiện nay: Đại học Ngân hàng Tp.HCM