Tiến sĩ Ngô Ngọc Quang

Viết bởi
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
  • Chức danh đề xuất: Chuyên gia Tài chính cá nhân
ngo-ngoc-quang
1. Họ tên: Ngô Ngọc Quang
2. Ngày sinh: 28/06/1983
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Nghề nghiệp: Tiến sĩ, Giảng viên
5. Đơn vị công tác hiện nay: Đại học Ngân hàng Tp.HCM
Xem 185 lần

Gửi bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả các thông tin cần thiết, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép