Tống Huy Mẫn

Viết bởi
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
  • Chức danh đề xuất: Chuyên gia Công nghệ thông tin
dao tien phong
1. Họ tên: Tống Huy Mẫn
2. Ngày sinh: 16/11/1981
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Nghề nghiệp: doanh nghiệp
5. Đơn vị công tác hiện nay: PRONEXUS
Xem 144 lần

Gửi bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả các thông tin cần thiết, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép