Luật sư Đào Tiến Phong

Viết bởi
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
  • Chức danh đề xuất: Luật sư
dao tien phong
1. Họ tên: Đào Tiến Phong
2. Ngày sinh: 25/5/1982
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Nghề nghiệp: Luật sư
5. Đơn vị công tác hiện nay: Công ty luật Investpush Legal

6. Quá trình đào tạo và tập huấn chuyên môn:

Thời gian (từ tháng/năm – đến tháng/năm)Đơn vị đào tạoBằng cấp/ Chứng chỉ đạt được
2000-2004 Đại học Mở TPHCM Quản trị kinh doanh
2005-2008 Đại học Mở TPHCM Ngoại ngữ (Anh văn)
2009-2011 Đại học Luật TP HCM Luật học

7. NGÔN NGỮ (Mô tả năng lực thực hiện theo thang điểm từ 1 đến 5, trong đó, 1 = cơ bản, 5 = xuất sắc)

Ngôn ngữĐọcNóiViết
Tiếng Anh 4 4 4

8. NHỮNG KỸ NĂNG KHÁC:

  • - Chứng chỉ hành nghề luật sư – Bộ tư pháp
  • - Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, Sở xây dựng cấp
  • - Chứng chỉ quản lý sàn giao dịch bất động sản
  • - Chứng chỉ kế toán trưởng
  • - Chứng chỉ khóa học phân tích đánh giá dự án
  • - Chứng chỉ thẩm định giá
  • - Chứng chỉ quản lý dự án
  • - Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
  • - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

9. THÀNH VIÊN CỦA ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN:

10. SỐ NĂM KINH NGHIỆM: 19 năm

11. KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN CHUNG:

Thời gian (từ tháng/năm – đến tháng/năm)Đơn vị công tácChức vụNhiệm vụ và trách nhiệm
12/2004-7/2008 Công ty Investconsult Group Trưởng phòng Quan hệ chính phủ Tư vấn hoạt động doanh nghiệp, dự án
8/2008-12/2009 Công ty kiểm toán Grant Thornton Việt Nam Chuyên viên cao cấp Tư vấn hoạt động doanh nghiệp, dự án
1/2009-4/2015 Công ty TNHH TMF Việt Nam Phó phòng Dự án Tư vấn hoạt động doanh nghiệp, dự án
3/2011-nay Công ty TNHH Investpush Tổng Giám đốc Tư vấn hoạt động doanh nghiệp, dự án
9/2016-nay Công ty luật TNHH Investpush Giám đốc Tư vấn hoạt động doanh nghiệp, dự án

12. KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN CỤ THỂ

12.1. Kinh nghiệm tư vấn, đào tạo, phản biện chính sách

12.2. Kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ

a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 01 đề tài cấp Bộ và tương đương.
b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm gần đây (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài):
……………………………………………………………………………………….
Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xem 332 lần

Gửi bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả các thông tin cần thiết, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép