Hiển thị bài viết theo thẻ: Lê Minh Nghĩa

  Góp phần thực hiện Chiến lược Tài chính toàn diện Quốc gia của Chính phủ, ngày 5/1/2023, Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA) tổ chức buổi tọa đàm “Hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”.
Đăng tại Tin tức
  Phát biểu tại tọa đàm “Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Vấn đề và khuyến nghị” do Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) tổ chức đang diễn ra tại Hà Nội, Chủ tịch VFCA Lê Long Giang nhấn mạnh: "Điểm nghẽn rõ nhất hiện tại của nền kinh tế là tính thanh khoản yếu và doanh nghiệp cạn tiền"
Đăng tại Tin tức