Thứ Sáu, 17 Tháng tư 2020 15:07

Dự thảo thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Dự thảo bổ sung quy định về hình thức giải ngân cho vay tiêu dùng, trách nhiệm của công ty tài chính; sửa đổi quy định về các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ; bãi bỏ một vài quy định về trách nhiệm báo cáo của công ty tài chính với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các công ty tài chính tại Việt Nam.

Xem 338 lần

Gửi bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả các thông tin cần thiết, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép