Thứ hai, 20 Tháng tư 2020 08:41

Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Ngày 18/03/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, trong đó có quy định việc giảm giá một số loại giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán và được áp dụng kể từ ngày 19/3/2020 đến ngày 31/8/2020.  

Toàn bộ nội dung văn bản

Xem 397 lần

Gửi bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả các thông tin cần thiết, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép